EasyScorer


Easyscorer is a brand name from the MasterSportsGroup.


Apparatus for reproducing and erasing magnetic visual information.

 .The present invention relates to a device for at least temporarily displaying visual information, comprising a frame, a frame included in the sheet of material which under local pressure will change to a new color from its original color, and that upon exposure to a magnetic field will adopt its original color, at least a first, connected to the frame, along the plate movable magnet and guide means, connected to the frame to guide the first magnet, wherein the first magnet is arranged to delete the first part of the carrier generated by the magnetic field during the movement along the sheet.

 

Dergelijke inrichtingen zijn bekend, in het bijzonder als speelgoed.Such devices are known, in particular as a toy. Hierbij is de plaat van een materiaal samengesteld, dat onder lokale druk van kleur verandert en dat bij blootstelling aan een magneetveld zijn oorspronkelijke kleur weer aanneemt. It is the plate of a composite material, that under local pressure changes color and when exposed to a magnetic field, again assumes its original color. Bij tot de stand van de techniek behorende inrichtingen is steeds sprake van een langs deze plaat beweegbare magneet, die bij zijn beweging langs de plaat de gehele plaat wist. At to the state of the art devices there is always associated with a magnet movable along the plate, which in its movement along the plate, will erase the entire plate.